• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

  • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

O firmie

Dane firmy:

 

BAJK SERWIS Sp. z o. o.
ul. Energetyków 3/4
70-656 Szczecin

infolinia: 801 007 392
tel.: (+48) 91 462 43 92
fax: (+48) 91 462 40 87
e-mail: bajk.serwis@bajk.com.pl
www.bajk.com.pl

NIP: 955-17-85-680
KRS: 0000033027 VII Wydział Gospodarczy Szczecin
Kapitał zakładowy: 60.000,- PLZ